درمان قوز قرنیه

درمان قوز قرنیه

قوز قرنیه

قوز قرنيه يا Keratoconus ‏ يک بيماری پيش رونده قرنيه است که در جريان آن قسمت مرکزی يا فرامرکزی قرنيه دچار نازک شدگي تدريجی پيش رونده و برآمدگی می گردد.. به طوری که قرنيه به شکل قوز (‏Cone‏) در می آيد. قوزقرنیه بیماری شایعی است بطوریکه یک نفر از هر دو هزار نفر مبتلا به این بیماری میباشند. کراتوکونوس هميشه دو طرفه است ولی اغلب در يک چشم، بيماری شديدتر و ديد آن کمتر است.‏ نازک شدگی قرنيه در دوران بلوغ و دهه دوم وسوم زندگی پيشرفت بیشتری می کند اگرچه پس از اين دوران نيز میتواند پیشرفت کند و آستيگماتيسم نامنظم ناشی از آن تشديد و دید بیمار کمتر شود.

در معاینات چشم پزشکی اغلب قوز قرنیه قابل تشخیص میباشد ولی برای تشخیص موارد بسیار خفیف قوز قرنیه انجام توپوگرافی قرنیه ضروریست.

قوز قرنیه

قوز قرنیه

علت قوز قرنیه

 • ارث: در 8 درصد مبتلایان به قوز قرنیه سابقه فامیلی وجود دارد. مطالعات مبتنی بر انجام توپوگرافی قرنيه در افراد مبتلا و خانواده آنها، وجود قوز قرنيه بسيار خفيف ‏‎(Subclinical)‎‏ و يا متوقف شده ‏‎(Aborted )‎‏ را در خانواده مبتلايان به کراتوکونوس نشان می دهد..
 • التهاب چشم
 • حساسیت چشم و ورم ملتجمه بهاره
 • استفاده از لنزهای تماسی طبی و زیبایی
 • استرسهای اکسیداتیو قرنیه.
 • بیماری آتوپی

قوز قرنیه در مبتلایان به سندرم دان یا مونگولیسم، سندرم مارفان و  Leber’s congenital optic neuropathy شایعتر از افراد سالم است.


قوز قرنيه چه مشکلاتی را برای بيماران به وجود می آورد؟‏

در قوز قرنيه بينايی بيمار به لحاظ کيفی و کمی دچار اختلال می شود. يعني مشاهده سايه و هاله در حاشيه اشياء، اعوجاج (نامنظمي) در ديد، دوبيني با يک چشم و پخش نور از اختلالات کيفي ديد و کاهش ديد را مي توان اختلال کمی ديد در قوز قرنيه قلمداد کرد.‏
 قوز قرنيه چگونه ديد بيمار را کاهش می دهد؟

قوز قرنيه بامکانيسمهای متعددی موجب اختلال در ديد بيمار می شود. از جمله:‏

‏1- آستيگماتيسم قرنيه اي نامنظم

‏2- نزديک بيني يا ميوپي: در محلي از قرنيه که نازک شده و برآمدگي يا ‏‎(Cone)‎‏ ايجاد مي شود، قطر قدامي خلفي چشم افزايش يافته و بيمار متناسب با ميزان اين برآمدگي و افزايش ‏ طول قدامی خلفی چشم دچار نزديک بينی می شود

‏3- اسکارهاي کوچک ‏Fleck Like‏ ناشي از پارگيهاي کوچک در لايه زيرسطحي بومن قرنيه

‏ ‏4- پارگی لايه درونی قرنيه يا پارگي ماميران دسمه در قرنيه نازک شده و تورم حاد قرنيه ناشي از آن. در صورتي که کدورت باقيمانده از تورم حاد قرنيه وسيع باشد و جلوي محور ديد بيمار را بگيرد موجب کاهش ديد بيمار خواهد شد ولي اسکارهاي فرامرکزي باقيمانده از تورم حاد قرنيه که جلوي محور ديد بيمار را نگيرد اغلب موارد به دليل اثر مسطح کننده‏Flattening) ‎‏) که روي قرنيه مي گذارند موجب بهبود نسبي ديد بيمار نسبت به قبل از بروز تورم حاد قرنيه مي شوند

‏5- منطبق شدن حاشيه ناحيه متعلق به قوز قرنيه ‏Transition zone of cone‏ با محور ديد بيمار‏ که همه اين عوامل در سير پيشرفت بيماري موجب کاهش ديد مبتلايان به قوز قرنيه مي شوند.‏


درمان قوز قرنیه

بدلیل اینکه در مبتلايان به قوز قرنيه، بيماری پيشرفت می کند و ديد بيمار تدريجا کمتر می شود، متوقف کردن سير بيماری، مقدمه درمان است. در سالهای گذشته راهی برای جلوگيری از پيشرفت قوز قرنيه وجود نداشت ولی امروزه با انجام عمل جراحي ‏Cornea collagen cross linking‎‏ يا ‏CCL‏ به وسيله ماده ريبوفلاوين و اشعه طيف ‏A‏ اشعه ماوراء بنفش مي توان قرنيه را محکم کرده و مانع پيشرفت قوز قرنيه شد. اين عمل که نزديک به  14 سال است در ايران با موفقيت انجام مي شود به طور معجزه آسايي در 93 درصد بیماران مانع پيشرفت قوز قرنيه شده و در 60 درصد بيماران، ميزان قوز قرنيه را کاهش داده و ديد بيمار را بهتر مي کند.‏ اگر بيمار مبتلا به بیماریهای زمینه ساز قوز قرنیه مثل حساسيت یا ورم ملتحمه بهاره چشم،التهابات چشم بویژه قرنیه،بیماری آتوپی و در معرض استرسهای اکسیداتیو قرنیه و یا از لنز تماسی استفاده میکند رفع  و درمان عامل زمینه ساز مقدم بر ساير اقدامات درماني است.
نکته بسيار مهم در مبتلايان به قوز قرنيه اين است که اين بيماران بايد بدانند هدف از درمان در آنها ايجاد ديد کافي و مفيد ‏Functional vision‏ متناسب با شرايط شغلي و سن آنها و همچنين کاهش اختلالات کيفي ديد مثل وجود هاله در حاشيه اشياء، پخش نور و اعوجاج در ديد مي باشد و در بهترين شرايط هيچ وقت ديد اين بيماران‎‎‏ به خوبي يک فرد طبيعي نمي شود.‏

در موارد خفيف کراتوکونوس با عينک مي توان ديد خوب و کافي براي بيمار تامين نمود. نکته مهم و قابل توجه در مبتلايان به کراتوکونوس اين است که عينکي که نمره آن بسيار کمتر از نمره به دست آمده با رتينوسکوپي و يا اتورفراکتومتري است، ديد بيمار را اصلاح مي کند. تجويز عينک در اين بيماران مستلزم انجام ‏Refinement‏ با حوصله و دقيق اجزاي اسفروسيلندر عيب انکساري است. در واقع تصميم گيري براي اقدامات بعدي بستگي به شرايط چشم بيمار دارد..

حداقل شش ماه پس از انجام CCL در صورتیکه دید بیمار هفت دهم و بیشتر و توپوگرافی قرنیه ثابت شدن قوز قرنیه را نشان دهد با کارگذاری لنزهای داخل چشمی ICL بیمار دید بسیار خوب پیدا خواهد کرد.

در مواردي که لک مرکزي وسيع قرنيه و يا نازک شدگي شديد قرنيه در کار نباشد مي توان با کارگذاري رينگهاي داخل قرنيه ‏ديد بيمار را بهبود بخشيد.اين رينگها انواع مختلف دارند، شامل:‏
Myoring‎‏ ، ‏intacs‏ ، ‏‎ intacs SK‏، ‏Kera Ring‏ که بسته به شدت و ضعف ميزان نزديک بيني و آستيگماتيسم، اين قبيل رينگها بر اساس محاسبات عددي و کيفي انتخاب و در ضخامت قرنيه کارگذاري مي شوند.‏ همچنين نوع خاصي از ‏implant‏ داخل قرنيه که ضخامت قرنيه را در يک يا چند ناحيه افزايش داده و ميزان قوز قرنيه را کاهش مي دهد و ديد بيمار را به لحاظ کمي و کيفي بهبود مي بخشد توسط متخصصين و محققين ايرانی و در ايران ساخته شده که کمک بسيار قابل توجهی به درمان بيماران مبتلا به قوز قرنيه کرده است.

اگر قرنيه به دليل هيدروپس ناشي از قوز قرنيه دچار لک مرکزی وسیع توام با کاهش ديد شده باشد و يا نازک شدگي و برآمدگي شديد قرنيه مانع انجام عمل هاي جراحي ديگر شود، درمان آن با روشهاي مختلف پيوند تمام لايه ‏‎(PK)‎‏ و لايه اي ‏‎(LK)‎‏ قرنيه ميسر است که البته پيوند قرنيه نيز در اين بيماران ممکن است عوارض زیر را به همراه داشته باشد.. ‏
1- آستيگماتيسم بعد از عمل Post PK Astigmatism‏ و اعوجاج ديد ناشي از آن‏
2- پس زدن لايه دروني قرنيه Endothelial  Rejection  ‏ ‏
3- نارسايي تاخيري قرنيه ‎ Late non immune Endothelial Failure
4- زخم ميکروبي قرنيه به‌دليل استفاده طولاني مدت از قطره استروئيد ‏
‏5-  نقص اپي تليوم قرنيه‏
‏6- ورم محل بخيه پيوند و يا شل شدن آن
‏7- عود قوز قرنيه در حاشيه قرنيه پيوند شده که اين عارضه را میتوان با انجام عمل ‏CCL‏ قبل از پيوند به طور چشمگير کاهش داد.

برخی دیگر از خدمات دکتر بلالی متخصص چشم :

لیزیک

لازک

درمان آب مروارید

 

لیزیک

هزینه عمل لیزیک

راهنمای استفاده از قطره های موضعی چشمی

راهنمای استفاده از قطره های موضعی چشمی

 • دستها را بشویید
 • قطره را 30 ثانیه آرام تکان دهید
 • سر را عقب ببرید
 • پلک تحتانی را با یک انگشت (روشI )و یا دو انگشت (روش II ) پایین بکشید
 • یک قطره در فضای ایجاد شده بین پلک و چشم بچکانید.از تماس سر قطره چکان با چشم پرهیز کنید
 • اگر بیش از یک قطره توصیه شده است 3-4 دقیقه صبر کنید و سپس قطره بعدی را بچکانید
 • در قطره را ببندید
 • پس از چکاندن قطره چشم ها را 1-2 دقیقه ببندید
 • قطره های اضافی روان شده بر روی پوست صورت را با دستمال تمیز نمایید
 • دستها را بشویید

راهنمای-استفاده-از-قطره-های-موضعی-چشمی

*به خاطر داشته باشید که اگر چند داروی موضعی چشمی استفاده می کنید .5-15 دقیقه بین دو دارو فاصله بگذارید .

 

درمان آسمدرمان آلرژی

درمان رفلاکس در نوزادان

درمان رفلاکس در نوزادان

رفلاکس معده در نوزاد زمانی رخ می دهد که بعد از خوردن غذا، غذا دوباره از معده به مری بازگردد. مشکل رفلاکس نوزادان به طور معمول در کودکان زیر دو سال اتفاق می افتد. رفلاکس در نوزادان به ندرت تبدیل به بیماری جدی می شود، و زمانی که نوزاد 18 ماهگی خود را رد کند، این مشکل برطرف خواهد شد.
رفلاکس در حالت عادی چندین بار در روز در نوزادان سالم رخ می دهد، تا زمانی که نوزاد شما به رشد کافی برسد، رفلاکس در او نگران کننده نیست.
همانطور که گفته شد رفلاکس نوزاد به ندرت می تواند نشانه یک مشکل جدی پزشکی مانند آلرژی، انسداد در دستگاه گوارشی و یا بیماری رفلاکس معده باشد.

شیوع رفلاکس معده در نوزادان

همانطور که گفته شد رفلاکس معده در نوزادان به طور معمول رخ می دهد، به طوری که حدودا نیمی از نوزادان در طی سه ماهه اول تولد خود دچار رفلاکس معده می شوند. این مشکل ممکن است تا سن 18 ماهگی نوزاد به طول بیانجامد.

علت رفلاکس معده و رفلاکس معده به مری در نوزادان چست؟

زمانی که اسفنکتر پایین معده به طور کامل رشد و تکامل نیافته باشد، عضلات معده نمی تواند از بازگشت محتویات معده به سمت مری جلوگیری کند. با بزرگتر شدن نوزاد و تکامل رشد اسفتکتر معده، رفلاکس باید قطع شود. در پی رفلاکس معده، نوزاد بعد از خوردن شیر یا غذای خود دچار استفراغ می شود.

علائم

یکی از علائم شایع در بین نوزادانی که دچار رفلاکس معده هستند بالا آوردن یا استفراغ بیش از حد آن ها می باشد. ولی به طور کلی ممکن است نوزادان به جز استفراغ علائم دیگری نیز داشته باشند، این علائم عبارتند از:

 • اختلال در رشد نوزاد
 • سوءتغذیه
 • کاهش وزن نوزاد یا عدم وزن گیری وی
 • استفراغ
 • سرفه
 • کمردرد ( این کمردرد معمولا بعد از خوردن غذا رخ می دهد. )
 • مشکل در بلع غذا یا شیر
 • عدم تمایل نوزاد به شیر خوردن
 • مشکلات تنفسی در نوزاد و خس خس سینه

درمان رفلاکس معده در نوزادان

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید؟

رفلاکس معده در نوزادان به خصوص در نوزادان زیر سه ماه طبیعی و معمول می باشد. اما در برخی از حالات اگر شاهد علائم زیر بودید باید سریعا به دکتر فوق تخصص کودکان در تهران مراجعه کنید:

استفراغ بیش از حد نوزاد

ایجاد مشکلات تنفسی شدید در نوزاد به خصوص بعد از استفراغ
استفراغ جهنده و شدید و مکرر به خصوص در نوزادان زیر دو ماه
اگر استفراغ نوزاد شکل و مشخصات زیر را داشته باشد:

 • استفراغ سبز یا زرد رنگ
 • وجود خون در استفراغ نوزاد
 • استفراغ پنیری شکل
 • بهانه گیری بیش از حد نوزاد
 • کم آبی بدن نوزاد به طوری که در طول روز پوشک نوزاد شما خشک بماند.
 • گریه مدام و بیش از حد نوزاد
 • امتناع کردن نوزاد از شیر خوردن و کاهش وزن چشم گیر در او

نحوه تشخیص رفلاکس معده در نوزادان

بعد از دیدن علائم فوق در نوزاد خود و مراجعه شما به دکتر فوق تخصص کودکان در تهران، پزشک معالج با دیدن نشانه های موجود در نوزاد، ممکن است انجام آزمایشات زیر را جهت تشخیص و درمان سریع تر تجویز کند:
سونوگرافی: دروهله اول انجام سونوگرافی معده و مری برای نوزاد شما تجویز خواهد شد.

بررسی میزان PH مری: برای بررسی کردن PH مری، لازم است که نوزاد شما در بیمارستان بستری شود. در این روش متخصص با فرستادن یک لوله باریک از دهان نوزاد به مری او، میزان اسیدی بودن مری مشخص خواهد شد.
انجام تست های آزمایشگاهی: ممکن است در این بین بیماری دیگری سبب استفراغ های مکرر نوزاد و در نتیجه باعث کاهش وزن نوزاد شود. برای اطمینان از دلیل این بیماری، ممکن از نمونه خون و نمونه ادرار از نوزادتان گرفته شود. این آزمایشات تشخیص را برای پزشک آسان تر خواهد کرد.

درمان رفلاکس در نوزادان 1
آندوسکوپی فوقانی: در موارد حادتر، ممکن است لازم به انجام آندوسکوپی فوقانی نوزاد شما باشد. در آندوسکوپی فوقانی، یک لوله باریک که به سر آن یک دوربین متصل است را از دهان به سمت مری و معده نوزاد فرستاده می شود. برای انجام این آزمایش لازم است که نوزاد تحت بیهوشی قرار بگیرد. در آندوسکوپی فوقانی، نمونه ای از بافت مری و معده برای آنالیز در آزمایشگاه برداشته می شود.

عکسبرداری: عکسبرداری با اشعه ایکس می تواند سبب تشخیص انسداد در دستگاه گوارشی شود.

مراحل و اقدامات درمانی رفلاکس نوزادان

درمان و اقدامات لازم جهت درمان رفلاکس نوزادان، به علت و نوع بیماری آن ها بستگی دارد، با توجه به سن نوزاد ممکن است تغییرات غذایی و درمان با دارو یا جراحی، توسط پزشک معالج تجویز شود.

تغییرات غذایی

در مرحله اول بعد از تشخیص دکتر فوق تخصص کودکان در تهران، تغییرات غذایی به مادر نوزاد پیشنهاد داده می شود. تغییرات غذایی می تواند سبب بهبود حال نوزاد شود و رفلاکس را تا حد زیادی کاهش دهد. این تغییرات غذایی ممکن است به حالات زیر باشد:
اضافه کردن برنج در شیشه شیر نوزاد. نسبت برنج و شیر توسط پزشک معالج مشخص خواهد شد.
نوزادانی که شیر مادر را تغذیه می کنند، مادر باید شیر خود را در بطری ریخته و به آن برنج اضافه کند.
لازم است که بعد از خوردن هر 50 گرم از مخلوط شیر و برنج، آروغ نوزاد را بگیرید.

باید توجه داشته باشید که میزان شیری که به نوزاد می دهید حتما طبق دستور پزشک باشد، دادن بیش از حد شیر به نوزاد سبب رفلاکس معده می شود.
دراز کشیدن بیش از حد نوزاد سبب تشدید رفلاکس خواهد شد، نوزاد را بعد از خوردن شیر و غذا، نیم ساعت در حالت صاف نگهدارید.

درمان با دارو

ممکن است بعد از رعایت و انجام تغییرات غذایی، رفلاکس نوزاد کاهش نیابد، در این صورت پزشک برای کنترل اسید معده برخی از داروهای خاص را تجویز می کند. تجویز دارو برای نوزاد، زمانی رخ می دهد که نوزاد علائم زیر را داشته باشد:
رشد نوزاد دچار اختلال شده باشد.
نوزاد در خوردن شیر و خوابیدن دچار اختلالات شدید شده باشد.

عمل جراحی

عمل جراحی برای درمان رفلاکس معده نوزادان فقط در شرایط که هیچ کدام از روش های درمانی تاثیری نداشته باشد توسط دکتر فوق تخصص کودکان در تهران ، انجام می گیرد. این روش فقط برای نوزادانی که دچار رفلاکس بسیار شدید و دچار اختلالات شدیدی شده باشند انجام می گیرد.

اختلال خواب

اختلال خواب

اختلالات خواب در اثر عوامل مختلفی ایجاد می شود که مانع از خوب خوابیدن یک فرد می شود .

علائم اختلال خواب

به گفته بهترین روانشناس در تهران بسته به شدت و نوع اختلال خواب نشانه های این اختلال می تواند در هر فردی متفاوت باشد، اما بطور کلی علائم اختلال خواب می تواند شامل موارد زیر باشد :

 • عدم تمرکز و حواس پرتی
 • ناتوانی در به خواب رفتن
 • اضطراب و بدخلقی
 • افسردگی

نیاز به چرت زدن در طول روز بدون علت خاصی یا خستگی زیاد

انواع مختلف خواب

اختلال خواب انواع مختلفی دارد که در زیر توضیحاتی در این زمینه داده شده است :

خواب پریشی

در افرادی که مبتلا به این نوع از اختلال خواب می باشند  حرکات و رفتارهای غیر عادی مانند: راه رفتن در خواب، حرف زدن در خواب، شب ادراری، ناله کردن در خواب، کابوس های شبانه و دندان قروچه در زمان خواب مشاهده می شود.

حمله خواب

در این نوع از اختلال خواب فرد بطور ناگهانی بدون مقدمه به خواب می رود، و بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب قادر به حرکت کردن نمی باشد .  علت بروز این اختلال می تواند خود به خود باشد . اما بیماری های عصبی می تواند عامل زمینه ای بروز این اختلال باشد .

بی خوابی

بی خوابی یکی از انوع اختلال های خواب می باشد که در این نوع اختلال فرد با وجود اینکه بسیار خسته می باشد توانایی خوابیدن ندارد علت بروز این اختلال می تواند اضطراب، استرس و اختلالات هورمونی باشد . اختلال بی خوابی می تواند نشانه ای از یک بیماری دیگر باشد. این اختلال می تواند باعث بروز مشکلات دیگری مانند بدخلقی، عدم تمرکز، ضعف عملکردی و کاهش فعالیت های بدنی، افسردگی و افزایش وزن شود . بی خوابی به سه دسته بی خوابی مزمن، بی خوابی موقتی و بی خوابی حدواسط تقسیم بندی می شود که در نوع مزمن آن به بطور مداوم و حداقل به مدت یک ماه فرد دچار بی خوابی می شود .

اختلال-خواب

وقفه تنفسی در خواب

افرادی که مبتلا به این نوع اختلال می باشند در هنگام خواب به راحتی نمی توانند نفس بکشند و با توقف تنفسی مواجه می شوند . بروز وقفه تنفسی در خواب می تواند علت بسیار جدی داشته باشد، افرادی که مبتلا به این نوع از اختلال هستند نباید نسبت به درمان آن بی توجه باشند .

سندروم پای بی قرار

افرادی که مبتلا به سندروم پای بی قرار هستند بطور مداوم پاهای خود را در زمان استراحت تکان می دهند که این حالت می تواند در برخی از موارد همراه با به خواب رفتن پاها و گزگز پاها باشد .

تشخیص اختلال خواب

برای تشخیص این اختلال ابتدا روانشناس خوب در تهران  بررسی ها و معاینات اولیه فیزیکی را بروی بیمار انجام می دهد، تشخیص بروز این اختلال دارای اهمیت فراوانی می باشد زیرا در صورتی که اگر علت این اختلال به خوبی تشخیص داده نشود نمی توان روش های درمانی موثری را انتخاب نمود . پزشک برای تشخیص سوالاتی را از شما می پرسد و اطلاعات لازم در مورد علائم و سوابق پزشکی شما را کسب می‌کند، توجه نمایید که اطلاعات دقیقی را در اختیار پزشکتان قرار دهید . ممکن است برای تشخیص دقیق تر چند آزمایش برای بیمار در نظر گرفته شود که شامل موارد زیر می باشد :

آزمایش چند گانه خواب: برا ی تشخیص علت اختلال خواب این آزمایش برای بیمار در نظر گرفته می شود در این آزمایش میزان اکسیژن ، حرکات بدن و امواج مغزی اندازه گیری می شود .

نوار مغز: برای ارزیابی کارکرد مغز این آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد .

آزمایش ژنتیک خون : یک آزمایش ساده خون می باشد که برای تشخیص حمله خواب و سایر عوامل زمینه ای در نظر گرفته می شود .

برای تعیین برنامه درمانی مناسب و انتخاب بهترین روش درمانی نتایج این آزمایش ها می تواند حائز اهمیت باشد .

درمان اختلال خواب

روانشناس خوب در تهران  می فرمایند روش های درمانی این اختلال می تواند در هر فردی با توجه به علت بروز این اختلال و عامل زمینه ای آن متفاوت باشد، اختلال خواب در بیمارانی که مبتلا به بیماری های صرع و سکته که از انوع بیماری های مخرب اعصاب هستند می تواند بسیار شایع باشد، در این گونه از بیماران باید هر گونه اختلال غیر طبیعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شود تا بتوان روش های درمانی موثری را برای رفع این اختلال در نظر گرفت .  درمان اختلال خواب با توجه به علت آن ترکیبی از درمان های پزشکی و تغییرات در سبک زندگی می باشد . افرادی که مبتلا به این اختلال می باشد باید به تمامی توصیه های پزشکشان گوش فرا دهند و دارو های تجویزی را به طور مرتب مصرف نمایند تا با بهبود کیفیت خوابشان بتوانند، اختلال خواب خود را بطرف نمایند و خواب راحتی داشته باشند .

اختلال-خواب 2

درمان های پزشکی برای درمان اختلال خواب

در صورتی که اختلال خواب شما بسیار آزار دهنده بود حتما به یک بهترین روانشناس در تهران در این زمینه مراجعه نمایید تا با استفاده از روش های درمانی این مشکل شما برطرف شود و کیفیت خواب شما بهبود یابد، همان طور که بیان شده بود اختلال خواب علت های مختلفی می تواند داشته باشد پزشک با توجه به علت این اختلال روش های درمانی را در نظر می گیرد که می تواند شامل موارد زیر باشد :

تجویز قرص خواب، داروهای ضد آلرژی یا سرما خوردگی، مکمل های ملاتونین

تجویز داروهایی برای درمانی بیماری که باعث اختلال خواب می شود .

استفاده از محافظ دهانی برای دندان قروچه

در صورتی که بیمار بدلیل وقفه تنفسی دچار اختلال در خواب شده بود درمان با استفاده از وسایل کمکی یا جراحی صورت گرفته می شود.

تغییر در سبک زندگی و بهداشت خواب

تغییر در سبک زندگی و بهداشت خواب در کنار سایر روش های درمانی می تواند در بهبود کیفیت خواب کمک شایانی کند.  سعی نمایید برای استراحت در ساعات معینی به رختخواب بروید و در ساعت خاصی هم بیدار شوید، با انجام این کار در تمامی روز های هفته به طور چشمگیری کیفیت خواب شما بهبود پیدا می کند و می توانید خواب بهتری داشته باشید.

درمان مشکلات جنسی

روانشناسی خانواده

 

جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی

افرادی که دارای بینی گوشتی می باشند باید در انتخاب جراح دقت بسیار بالایی داشته باشند، زیرا اغلب جراحی بینی گوشتی رضایت مند نمی باشند و اکثر بیماران از نحوه جراحی بینی خود ناراضی هستند. بینی های گوشتی غضروف های ضعیفی دارند و پوست بینی گوشتی ضخیم می باشد. تجمع چربی فراوان در نوک بینی و پهن بودن سر بینی از دیگر نشانه های بینی های به اصطلاح گوشتی می باشد اصلاح بینی های گوشتی با بینی های استخوانی بسیار متفاوت می باشد و جراح بینی باید این را به خوبی بداند که جهت جراحی بینی گوشتی باید غضروف ها را اصلاح و تقویت نماید و نباید غضروف ها برداشته شوند و یا کوچک گردند.

هدف از جراحی بینی گوشتی کوچک کردن بینی نیست. هدف اصلی آن فرم دادن به بینی به صورتی می باشد که با مابقی اجزای صورت تناسب برقرار گردد. در کل تمامی جراحی هایی که هدف آن کوچک کردن بینی می باشد باعث بروز مشکلات تنفسی در فرد می شود و ظاهر فرد نیز در طولانی مدت بسیار مطلوب نخواهد بود.

به دلیل اینکه غضروف ها و اسکلت بینی های گوشتی ضعیف می باشند. جراح باید در هنگام جراحی بینی گوشتی غضروف هایی را که در جایگاه مناسبی قرار ندارند جابه جا نماید و قسمت هایی که ساختار آن ضعیف می باشد به وسیله پیوند غضروف ها تقویت گردد. تورم در بینی های گوشتی بعد از جراحی نسبت به بینی های استخوانی بیشتر است و مدت بیشتری زمان می برد تا از تورم بینی کاسته شود و بیمار نباید عجله نماید و تقریبا حدودا 1 سال زمان می برد تا فرد بتواند فرم بینی خود را بعد از عمل جراحی بینی گوشتی مشاهده نماید.

معاینه بینی گوشتی

سابقه بیماری پیش از جراحی بینی گوشتی بررسی و مشخص می وشد . برای این کار احتیاج به گرفتن آزمایشات لازم و ضروری می بشاد . لازم است تا جراح پیش از عمل موارد مهمی را مورد ارزیابی قرار دهد

 • معاینه مجراهای عبور هوا و انسدادها
 • معاینه به صورت دقیق بینی و تیغه ی آن
 • ارزیابی انحراف ها و سوراخ های بینی

در حالی که بیمار قبل از این ، تحت نظر جراحی بینی قرار گرفته باشد و یا بینی وی دچار آسیب شد باشد در معاینه شرایط ویژه تری برای او مد نظر گرفته می شود .

نتایج جراحی بینی گوشتی باید از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار بگیرند این موارد شامل موارد زیر می باشد

 • اندازه
 • شکل
 • میزان ضخیم بودن و اندازه آن
 • ضخامت پوست بر روی بینی

جهت اینکه جراحی بینی برای کسانی که بینی گوشتی دارند موثرتر پیش رود و مشخصات بینی بهتر مشاهده می شود . متدهای جراحی ویژه ای می توان در این روش استفاده کرد که عبارتند از :

 • پیوند غضروف به نوک بینی و پل بینی : به دلیل اینکه پوست کلفت می باشد برای اینکه مشخصات نوک بینی و پل بینی به صورت درستی رویت شوند بدین منظور از پیوند غضروف استفاده می شود .
 • کاسته شدن چربی در قسمت بافت نرم : کوچک کردن چربی هایی که بافت نرم راتشکیل می هند باید با دقت فراوان و بسیار با مهارت انجام شود . مخصوصا در نوک بینی می تواند به ظاهر شدن ویژگی های بینی کمک چشمگیری کند .
 • کم شدن به  اندازه کافی و تناسب داشتن با سایز کلی بینی : همانطور که پوست کلفت به زمان بیشتری برای بهبود بخشیدن احتیاج دارد توصیه می شود از یک روش اندازه گیری برای کوچک کردن بینی استفاده شود . اگر در زمان جراحی فاصله ی بین استخوان بندی بینی و پوست بالا باشد ممکن است جای و گوشت اضافه به وجود آید و در نهایت بینی بیمار از فرم مناسب و خوب محروم شود. پوست های کلفت برای اینکه بسیار سنگین هستند احتیاج به ساختمان بسیار قوی دارند به همین دلیل بهتر است که تعادلی بین کوچک کردن بینی و حفظ اسکلت بینی برقرار شود . زمانی که پوست بینی به حالت و جایگاه خود برمی گردد . یک چارچوب قدرتمند موجب می شود سطح بینی صاف باشد .

جراحی بینی برای تمامی پوست ها جراحی می باشد که با سختی همراه است . در این صورت جراحی بینی برای بینی های گوشتی احتیاج به تجربه و مهارت بالا دارد . جراح باید درک خوبی از اندازه کوچک کردن بینی داشته باشد تا بتواند نتیجه خوبی ر ا از جراحی بینی دریافت کند.

نشانه های بینی گوشتی

پوست نقش بسیار مهمی در جراحی بینی دارد. زمانی که پوست بینی ضخیم باشد به اصطلاح بینی گوشتی می باشد. بینی های گوشتی غضروف های بسیار ضعیفی دارند و به همین دلیل ساختار بینی نیز ضعیف می باشد. قسمت نوک بینی دارای غدد چربی فراوانی و سر بینی های گوشتی پهن و بزرگ می باشد. در بینی های گوشتی زمانی که فرد سر خود را به سمت بالا نگه می دارد، نوک بینی به شکل نیم داره و ذوزنقه می باشد. از دیگر خصوصیات بینی های گوشتی این می باشد که به جا این که نوگ بینی پهن باشد کمی بالاتر از نوک بینی پهن تر از نوک بینی می باشد. جراحی بینی گوشتی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و جراح باید بسیار مراقب باشد و تمامی اصول جراحی بینی گوشتی رعایت کند  تا نتیجه مطلوبی به دست آید.  به طور کلی میتوان گفت بینی های گوشتی دارای علائم زیر می باشند

 • دارای غدد چربی فراوان در نوک بینی
 • پوست ضخیم
 • غضروف ضعیف و ساختار ضعیف بینی
 • نوک بینی پهن و بزرگ

جراحی-بینی-گوشتی

آیا بینی های گوشتی برگشت پذیر هستند

زمانی که از روش های قدیمی تر جهت جراحی بینی گوشتی استفاده می شد، معمولا بینی های گوشتی به درستی و با تکنیک صحیح جراحی نمی شدند و نتیجه جراحی مطلوب نبود. در روش های قدیمی تر استخوان و غضروف ها را می تراشیدند و این امر باعث می شد که بینی فرد تا مدتی کوچک به نظر رسد و بعد از مدتی با گذشت زمان بر اثر فعل و انفعالاتی که در زیر پوست صورت گرفته می شد بینی جمع و به سمت پایین کشیده می شد.

اما امروزه با روش ها و تکنیک های صحیحی جراحی بینی گوشتی انجام می شود و به جای اینکه غضروف ها کوچک و برداشته شوند، سعی می شود غضروف ها را تقویت و اصلاح نمود و غضروف ها را جابه جا کرد. تقویت غضروف ها به این معنا می باشد که غضروف های مورد نیاز را از تیغه میانه بینی بر می دارند و در قسمت های نوک بینی از آن غضروف ها استفاده و اضافه می کنند و در این حالت احتمال برگشت بینی های گوشتی کم شده است و یا ممکن است اصلا اتفاق نیفتد

باید این نکته را در نظر داشته باشید که مدت کاهش تورم بینی در بینی های گوشتی بیشتر است و فرد باید صبور باشد تا نتیجه نهایی را مشاهده نماید. جهت کاهش تورم نیز فرد باید مراقبت های بعد از جراحی بینی گوشتی را بیشتر رعایت نماید تا روند کاهش تورم بهتر و زودتر انجام گیرد. جهت تسریع کاهش تورم نیز می توان از ترزیق آمپول استفاده نمود.

فیلم جراحی بینی گوشتی

 تزریق آمپول  بعد از جراحی بینی

جهت تسریع روند کاهش تورم بینی از تزریق آمپول بعد از جراحی بینی استفاده می شود. همه بینی ها بعد از جراحی نیاز به تزریق آمپول ندارند. بیشتر در بینی های گوشتی که دارای پوست ضخیمی هستند بعد از جراحی  از تزریق آمپول استفاده می شود. به این دلیل بعد از جراحی بینی گوشتی از تزریق استفاده می شود که بینی هایی که پوست ضخیمی دارند امکان تولید بافت اضافه در زیر پوستشان زیاد است و این امر باعث متورم شدن نوک بینی و پشت بینی آن ها می شود .

برخی از افراد 1 الی 2 هفته بعد از جراحی بینی اصرار دارند جهت کاهش ورم بینی از تزریق کورتون استفاده نمایند. تزریق کورتون برای همه افراد مناسب نمی باشد و افراد باید صبور باشند و حداقل 1 الی 2 ماه صبر کنند تا ورم بینی آنها کاهش یابد و بعد از آن اگر نیاز بود از تزریق کورتون استفاده نمایند.

معمولا تزریق کورتون را می توان تا 3 الی 4 بار انجام داد. اصولا اولین تزریق را بعد از 1 الی 2 ماه بعد از جراحی انجام میدهند و تزریق های بعدی هر 6 هفته انجام می گیرد. تزریق حتما باید توسط جراح بینی انجام گیرد زیرا میزان رقیق بودن آن بسیار حائز اهمیت می باشد و باید در مکان های خاصی از بینی تزریق انجام گیرد. این نکته را توجه داشته باشید که بعد از تزریق کورتون به مدت 1 الی 2 هفته از چسب بینی استفاده نشود

تزریق-کورتون-در-بینی-های-گوشتی

کاندیدای جراحی بینی گوشتی

امروزه خیلی از افراد جهت زیباتر شدن ظاهرشان و برقراری تناسب بین اجزای صورتشان از جراحی بینی استفاده می نمایند. افرادی که دارای بینی های گوشتی می باشند به دلیل حساسیت بالای جراحی بینی گوشتی این نکته را باید توجه داشته باشند که حتما قبل از اقدام به جراحی، در جلسه مشاوره تمامی سوالات خود را از پزشکشان بپرسند و درباره نتیجه عمل بینی خود اطلاعات کافی را داشته باشند. و با انتظارات واقع بینانه ای نسبت به جراحی بینی گوشتی اقدام نمایند.

سن مناسب جراحی بینی گوشتی

معمولا افراد جهت جراحی بینی باید تا سن 18 سالگی صبر نمایند تا روند رشد کامل بینی آن ها شکل بگیرد. اگر جراحی بینی در افرادی که رشد بینی آن ها کامل نشده باشد صورت گیرد و زودتر از زمان موعد جراحی بینی انجام گیرد. احتمال نامتناسب شدن بینی با مابقی اجزای صورت وجود دارد و در ظاهر چهره فرد تاثیر سوئی را ایجاد می نماید. مخصوصا افرادی که دارای بینی های گوشتی می باشند حتما باید تا سن 18 سالگی صبر نمایند و بعد از آن اقدام به جراحی بینی گوشتی نمایند.  البته در برخی افراد که سن آن ها پایین تر می باشد نیز ممکن است به دلایلی مانند گرفتکی بینی و انحراف شدید بینی جراحی بینی صورت گیرد. جراح باید بسیار مراقب باشد که آسیبی به رشد غضروف ها و استخوان ها وارد ننماید.

اقدامات لازم جهت کاهش تورم بعد از جراحی بینی

مراقبت های بعد از جراحی بینی گوشتی

افرادی که  دارای بینی گوشتی می باشند بعد از جراحی بینی گوشتی نسبت به افرادی که بینی های استخوانی دارند تورم بینی بیشتر است و روند کاهش آن نیز کندتر می باشد. یک سری مراقبت ها و اقداماتی لازم است انجام شود تا روند کاهش تورم سریع تر گردد. البته بعد از سپری کردن دوره نقاهت مقداری از تورم و کبودی ناشی از جراحی برطرف می گردد. میزان کبودی و ورم بینی به اقداماتی که جراح بینی در هنگام جراحی بر روی بینی افراد انجام می دهد نیز بستگی دارد و در همه افراد یکسان نمی باشد. جنس پوست و ساختار استخوان نیز درمیزان تورم و کبودی بی تاثیر نمی باشند. در ادامه مواردی را که هر فرد جهت تسریع در کاهش تورم بینی باید انجام دهد را توضیح داده ایم

 • از مصرف نوشیدنی های الکلی خودداری کنید.
 • ازفین کردن بینی خصوصا با فشار جدا خودداری کنید .
 • جهت کاهش تورم سر خود را بالا نگه دارید و در هنگام خواب از بالشت اضافه در زیر سرتان استفاده نمایید
 •   مصرف آناناس طبیعی و آب کرفس جهت کاهش تورم بینی
 •  استفاده از پمادهای آنتی بیوتیک و پمادهای ضد التهاب جهت کاهش تورم بینی و جهت بهبودی و از بین رفتن جای بخیه نیز استفاده می گردد
 •  استفاده از کمپرس سرد به مدت 24  الی 48 ساعت بعد از جراحی
 •  سعی کنید خیلی زیر آفتاب و لامپ های حرارتی قرار نگیرید و از رفتن به اماکن گرم مانند سونا پرهیز نمایید. سعی کنید موقع استحام از آب داغ استفاده نکنید
 •   پرهیز از بلند کردن اجسام سنگین و فعالیت ها و ورزش های سنگین تا مدتی بعد از جراحی
 •   مصرف غذاهای حاوی پروتئین و سبزیجات نیز جهت کاهش تورم تاثیر گذار می باشند
 •  پرهیز از مصرف نمک زیاد و غذاهای شور. سعی کنید از غذاهای نرم استفاده کنید و از خوردن غذاهای جویدنی و سفت پرهیز نمایید. در هنگام نوشیدن آب و سایر نوشیدنی ها نیز از نی استفاده نمایید
 •  جلوگیری از واردشدن ضربه به بینی

عمل-بینی-گوشتی

تقویت غضروف بعد از جراحی بینی

قبل از اقدام به جراحی بینی گوشتی، جراح باید غضروف های بیمار را به خوبی معاینه و بررسی نماید. بینی های گوشتی غضروف های ضعیفی دارند و ساختار بینی نیز ضعیف می باشد و جنس پوست بینی ضخیم است و به این علت به خوبی نمی تواند پوست را بر روی بینی نگه دارد و این امر باعث می شود که نوک بینی های گوشتی پهن و بزرگ شود.

با استفاده از جراحی بینی گوشتی به جای اینکه غضروف ها را بتراشند و کوچک نمایند ، آن ها را تقویت و اصلاح می نمایند و این امر باعث می شود تا غضروف ها سفت و محکم شوند، تیغه بینی نیز بعد از جراحی صاف و متوازن می شود. البته تمامی این عوامل در صورتی اتفاق می افتد که جراح بینی ماهر باشد و از تمامی اصول و تکنیک ها در جراحی بینی گوشتی به درستی استفاده نماید.

جهت استحکام پایه بینی از غضروف های بینی در مکان هایی که غضروف کمتری دارند استفاده می شود و به این صورت غضروف ها تقویت می شوند واین امر باعث می شود تا بینی بعد از جراحی دچار افتادگی و تغییر فرم نشود. بعد از جراحی بینی گوشتی می توان مشاهده نمود که تیغه وسط بینی صاف و نازک شده است و تغییرات بینی کاملا قابل مشاهده است.

سعی می شود جهت تقویت غضروف ها از غضروف خود بیمار استفاده شود. اما اگر بیمار غضروف لازم را جهت جراحی بینی نداشت از ایمپلنت های مصنوعی می توان استفاده کرد

انتخاب جراح بینی جهت جراحی بینی گوشتی بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است. دکتر سامان خرمی نژاد در زمینه جراحی بینی بسیار ماهر و باتجربه می باشد. و جراحی بینی گوشتی را با رعایت تمامی اصول و با بهره گیری از دانش و تجربه خود به بهترین شکل انجام می دهد.

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

با تشکر، مدیریت سایت دکتر خرمی نژاد

 

لازک

لازک

در اعمال جراحی لازک و لیزیک از لیزر اکسیمر Excimer آرگان – فلوراید با طول موج 193 نانومتر استفاده می شود . این لیزر با شکستن پیوند بین اتم های کربن – کربن و کربن – ازت مولکول های استرومای قرنیه را تبخیر می نماید.

قبل از عمل با معاینه چشم و انجام توپوگرافی گالیله یا ارب اسکن و ابرومتری مقدار نزدیک بینی یا دور بینی و آستیگماتیم بیمار همچنین ضخامت و انحنای قرنیه و اعوجاج های چشم بطور دقیق اندازه گیری می شود و به همراه سایر ایندکسهای توپوگرافی و ابرومتری به دستگاه لیزر اکسیمر انتقال داده می شود و دستگاه لیزر با دقت بسیار زیاد مشکلات چشم بیمار را مداوا می کند بطوریکه پس از عمل دید بسیار خوب پیدا خواهد کرد.

حداقل سن 18 سال تمام، عدم تغییر نمره عینک بیش از نیم نمره در شش ماه گذشته،  حداقل ضخامت قرنیه 480 تا 500 میکرون و عکس گالیه، ارب اسکن و ابرومتری که نشان دهنده ایندکس های مناسب عمل باشد حداقل شرایط لازم برای انجام لیزیک یا لازک است.

نحوه انجام جراحی

در جراحی لازک ابتدا با قرار دادن الکل رقیق 20% به مدت 15 تا 20 ثانیه اپی تلیوم قرنیه بصورت یکپارچه منعقد می گردد، سپس با ابزاری بسیار ظریف بنام هاکی آنرا برداشته و پس از آن برای درمان نزدیک بینی ، آستیگماتیم یا دوربینی اشعه لیزر بر سطح قرنیه تابیده می شود.  لازک یک جراحی ایمن و معتبر و دارای تاییدیه سازمان FDAآمریکا میباشد.

لازک عمل جراحی سرپایی و کم تهاجمی است و با استفاده از چند قطره بیحسی چشمها بی حس میشوند.بعد از عمل داروهایی تجویز میشود که استفاده دقیق و مرتب آنها باعث تسریع روند بهبودی و جلوگیری از عفونت میشود. پس از لازک یا لیزیک  دید چشمهایتان تا چند روز تاری متوسط دارد که این حالت طبیعی است و بهبود پبدا میکند. به مدت یک هفته بعد از لازک باید در طول روز از عینک آفتابی محافظ که در کلینیک به شما داده میشود استفاده کنید. ممکن است بعد از جراحی لازک خشکی چشم  داشته باشید  و احساس سوزش و ناراحتی در چشم بکنید اینحالت موقتی است و بزودی با قطره اشک مصنوعی بهبود پیدا میکند.

الکل رقیق آنزیمها و فاکتور EGF   موجود در اپیتلیوم قرنیه را غیر فعال می نماید لذا پس از عمل قرنیه بیمار شفاف خواهد بود .در بیمارانی که قرنیه نازک یا نامنظم دارند، در افراد مبتلا به بیماری های غشاء پایه اپی تلیوم قرنیه و خراش عود کننده قرنیه و برای اصلاح ضعیفی و آستیگماتیسم و نامنظمی قرنیه بعد از پیوند قرنیه و RK، لازک بر لیزیک ارجحیت دارد.

لازک-چشم

روش های مختلفی برای عمل جراحی لازک و لیزیک وجود دارد که انتخاب صحیح ان متناسب با شرایاط چشم بیمار در نتیجه نهایی و کیفیت دید بعد از عمل بسیار موثر است .

روش wavefront مناسب بیمارانی است که علاوه بر آستیگماتیسم همراه با نزدیک بینی و یا استیگماتیسم همراه با دوربینی ، اعوجاج دید زیاد و یا آستیگماتیسم نامنظم دارند .

روش wavefront-optimize برای بیماران مبتلا به نزدیک بینی به همراه آستیگماتیسم منظم و یا دوربینی به همراه آستیگماتیسم منظم مناسب است .

روش Topo Base برای بیمارانی که بدلیل جراحی های قرنیه قبلی مثل پیوند قرنیه و RK اعوجاج چشمی زیاد دارند روش انتخابی است .

اگر بیمار مبتلا به حساسیت چشم، عفونت پلک ، بیماری های رماتیسمی مثل لوپوس و آرتریت روماتوئید و یا خشکی چشم باشد، ابتدا باید این بیماریها را بطور کامل کنترل و درمان نمود و پس از بهبودی کامل عمل لازک و لیزیک انجام شود .

لازک-چشم-2

اقدامات لازم قبل از لازک

افرادی که داروی قلبی آمیودارون و یا ایزوترتینیون استفاده می کنند باید مدتی قبل از عمل لازک و لیزیک مصرف این داروها را متوقف کنند.

در مبتلایان به تبخال چشمی در صورتیکه لک قرنیه وسیع و عمیق نباشد ، پس از کنترل و درمان کامل بیماری لازم است قبل از عمل مدت کوتاهی قرص آسیکلوویر 400 هر 6 ساعت مصرف نمایند.

نکاتی در رابطه با جراحی لازک

در بیماران مبتلا به قوز قرنیه و انواع دیگر اکتازی قرنیه، زونای چشمی، عوارض چشمی تیروئید و بیماری های پیشرفته بافت استرومای قرنیه انجام لیزیک و لازک ممنوع است.

قرنیه دارای شبکه عصبی گسترده و پیچیده ای است که تمرکز آن بیشتر در قسمت های جلوی استرومای قرنیه است. با انجام لازک و لیزیک اعصاب و حس قرنیه موقتا دچار کاهش می شود که این امر موجب کاهش ترشح اشک از غدد اشکی اصلی و فرعی شده و چشم بطور موقت دچار خشکی می شود ولی ظرف مدت چند هفته پس از عمل حس قرنیه بتدریج مشابه وضع قبل از عمل خود بازسازی می شود و خشکی چشم رفع می شود.

لیزیک

هزینه عمل لیزیک

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

با تشکر، مدیریت سایت دکتر بلالی، متخصص چشم

سرطان رحم

کولپوسکوپیدکتر زنان خوب

سرطان رحم

سرطان رحم چیست؟

سرطان رحم وقتی اتفاق می افتد که سلول های طبیعی موجود در رحم به سلول های غیر طبیعی تبدیل می شوند و رشد آنها از کنترل خارج می شود. رحم یک قسمت داخلی دارد که نازک است و قسمت خارجی آن که ضخیم تر است. دکتر حاصل دکتر زنان خوب می فرمایند انواع مختلفی از سرطان رحم وجود دارد اما شایع ترین سرطان رحم از سلول های پوشاننده قسمت نازک شروع می شود. سرطان رحمی در هر سنی ممکن است اتفاق بیافتد اما در سن یائسگی شایع تر می باشد. یا ئسگی زمانی از زندگی یک خانم است که سیکل های قاعدگی در آن زمان متوقف می شوند.

علائم سرطان رحم

شایع ترین علامت سرطان رحم خونریزی غیر طبیعی از واژن است این خونریزی های غیر طبیعی شامل موارد ذیل می باشد:
1. خونریزی بین سیکل های قاعدگی
2. خونریزی قاعدگی شدیدتر از معمول
3. خونریزی واژینال در خانمی که یائسه شده است .
این خونریزی ها ممکن است در وضعیت هایی اتفاق بیافتد که ربطی به سرطان ندارند. اما اگر این علائم برای شما اتفاق بیافتد حتما باید پزشکتان را در جریان بگذارید.

آیا آزمایشی برای سرطان رحم وجود دارد؟

بله. اگر شما خونریزیزی غیر طبیعی از واژنتان دارید، ممکن است پزشک شما تستی به نام بیوپسی از رحم برایتان انجام دهد در طی بیوپسی پزشک نمونه کوچکی از بافت پوشاننده ی داخل رحم شما را برمی دارد پزشکان ممکن است این بیوپسی را به روش های مختلف انجام دهند سپس یک پزشک دیگر این نمونه ها را زیر میکروسکوپ بررسی می کند تا آیا سرطان وجود دارد یا نه. همچنین باید از رحم این خانمها سونوگرافی به عمل آید. این تست تعیین می کند ضخامت بافت پوششی داخل رحم چه اندازه می باشد.

مراحل سرطان رحم

مرحله بندی سرطان روشی است که پزشکان به وسیله آن متوجه می شوند که سرطان تا چه میزان پیشرفت کرده است. درمان صحیح بستگی به مرحله سرطان و اینکه با چه سرعتی رشد می کند دارد. درمان همچنین به سن و بیماری های طبی همراه بستگی دارد. عمل جراحی که برای درمان این بیماری انجام می شود، هیستروکتومی نام دارد. در حین جراحی پزشک مناطق و ارگان های مجاور را بررسی می کندو در صورتی که غیر طبیعی به نظر برسد ممکن است برداشته شوند. اما برخی از خانم ها ممکن است نیاز به درمان بیشتری داشته باشند که شامل موارد ذیل می باشد:
1. رادیوتراپی : رادیوتراپی سلول های سرطانی را از بین می برد رادیوتراپی ممکن است از خارج از بدن داده شود یا دکتر منبع رادیاسیون را مستقیما داخل واژن قرار دهد .
2. شیمی درمانی: در آن پزشک از داروهایی استفاده می کنند که سلول های سرطانی را از بین می برد.
بعد از درمان چه اتفاقی می افتد؟
بعد از درمان بیمار باید در فواصل منظم از نظر بازگشت سرطان بررسی شود. تست هایی که توسط بهترین متخصص زنان  برای پیگیری های منظم استفاده می شوند عبارتند از معاینات، پاپ اسمیر، آزمایشات خونی، تست های تصویربرداری مانند اشعه ایکس. بیمار باید درد دل و خونریزی واژینال غیر طبیعی را به پزشک اطلاع دهد.

اگر سرطان عود کند چه می شود؟

دکتر پرند حاصل بهترین متخصص زنان  می فرمایند اگر این اتفاق بیفتد نیاز به جراحی، رادیوتراپی یا شیمی درمانی بیشتری می باشد. این مهم است که بیمار به توصیه های پزشک مبنی بر انجام معاینات و ویزیت ها و تست ها را جدی بگیرد. و نیز مهم است درباره عوارض جانبی یا مشکلات احتمالی حین درمان با پزشکتان مشورت کنید.

بهترین متخصص زنان