افتادگی پوست بعد از لیپوماتیک

افتادگی پوست بعد از لیپوماتیک افتادگی پوست بعد از لیپوماتیک یک اتفاق نادر بعد از جراحی لیپوماتیک است که در صورتی که این روش به درستی انجام نشود، ظاهر نامناسبی برای […]