لازک

لازک در اعمال جراحی لازک و لیزیک از لیزر اکسیمر Excimer آرگان – فلوراید با طول موج 193 نانومتر استفاده می شود . این لیزر با شکستن پیوند بین اتم […]