درمان قوز قرنیه

درمان قوز قرنیه

قوز قرنیه

قوز قرنيه يا Keratoconus ‏ يک بيماری پيش رونده قرنيه است که در جريان آن قسمت مرکزی يا فرامرکزی قرنيه دچار نازک شدگي تدريجی پيش رونده و برآمدگی می گردد.. به طوری که قرنيه به شکل قوز (‏Cone‏) در می آيد. قوزقرنیه بیماری شایعی است بطوریکه یک نفر از هر دو هزار نفر مبتلا به این بیماری میباشند. کراتوکونوس هميشه دو طرفه است ولی اغلب در يک چشم، بيماری شديدتر و ديد آن کمتر است.‏ نازک شدگی قرنيه در دوران بلوغ و دهه دوم وسوم زندگی پيشرفت بیشتری می کند اگرچه پس از اين دوران نيز میتواند پیشرفت کند و آستيگماتيسم نامنظم ناشی از آن تشديد و دید بیمار کمتر شود.

در معاینات چشم پزشکی اغلب قوز قرنیه قابل تشخیص میباشد ولی برای تشخیص موارد بسیار خفیف قوز قرنیه انجام توپوگرافی قرنیه ضروریست.

قوز قرنیه

قوز قرنیه

علت قوز قرنیه

  • ارث: در 8 درصد مبتلایان به قوز قرنیه سابقه فامیلی وجود دارد. مطالعات مبتنی بر انجام توپوگرافی قرنيه در افراد مبتلا و خانواده آنها، وجود قوز قرنيه بسيار خفيف ‏‎(Subclinical)‎‏ و يا متوقف شده ‏‎(Aborted )‎‏ را در خانواده مبتلايان به کراتوکونوس نشان می دهد..
  • التهاب چشم
  • حساسیت چشم و ورم ملتجمه بهاره
  • استفاده از لنزهای تماسی طبی و زیبایی
  • استرسهای اکسیداتیو قرنیه.
  • بیماری آتوپی

قوز قرنیه در مبتلایان به سندرم دان یا مونگولیسم، سندرم مارفان و  Leber’s congenital optic neuropathy شایعتر از افراد سالم است.


قوز قرنيه چه مشکلاتی را برای بيماران به وجود می آورد؟‏

در قوز قرنيه بينايی بيمار به لحاظ کيفی و کمی دچار اختلال می شود. يعني مشاهده سايه و هاله در حاشيه اشياء، اعوجاج (نامنظمي) در ديد، دوبيني با يک چشم و پخش نور از اختلالات کيفي ديد و کاهش ديد را مي توان اختلال کمی ديد در قوز قرنيه قلمداد کرد.‏
 قوز قرنيه چگونه ديد بيمار را کاهش می دهد؟

قوز قرنيه بامکانيسمهای متعددی موجب اختلال در ديد بيمار می شود. از جمله:‏

‏1- آستيگماتيسم قرنيه اي نامنظم

‏2- نزديک بيني يا ميوپي: در محلي از قرنيه که نازک شده و برآمدگي يا ‏‎(Cone)‎‏ ايجاد مي شود، قطر قدامي خلفي چشم افزايش يافته و بيمار متناسب با ميزان اين برآمدگي و افزايش ‏ طول قدامی خلفی چشم دچار نزديک بينی می شود

‏3- اسکارهاي کوچک ‏Fleck Like‏ ناشي از پارگيهاي کوچک در لايه زيرسطحي بومن قرنيه

‏ ‏4- پارگی لايه درونی قرنيه يا پارگي ماميران دسمه در قرنيه نازک شده و تورم حاد قرنيه ناشي از آن. در صورتي که کدورت باقيمانده از تورم حاد قرنيه وسيع باشد و جلوي محور ديد بيمار را بگيرد موجب کاهش ديد بيمار خواهد شد ولي اسکارهاي فرامرکزي باقيمانده از تورم حاد قرنيه که جلوي محور ديد بيمار را نگيرد اغلب موارد به دليل اثر مسطح کننده‏Flattening) ‎‏) که روي قرنيه مي گذارند موجب بهبود نسبي ديد بيمار نسبت به قبل از بروز تورم حاد قرنيه مي شوند

‏5- منطبق شدن حاشيه ناحيه متعلق به قوز قرنيه ‏Transition zone of cone‏ با محور ديد بيمار‏ که همه اين عوامل در سير پيشرفت بيماري موجب کاهش ديد مبتلايان به قوز قرنيه مي شوند.‏


درمان قوز قرنیه

بدلیل اینکه در مبتلايان به قوز قرنيه، بيماری پيشرفت می کند و ديد بيمار تدريجا کمتر می شود، متوقف کردن سير بيماری، مقدمه درمان است. در سالهای گذشته راهی برای جلوگيری از پيشرفت قوز قرنيه وجود نداشت ولی امروزه با انجام عمل جراحي ‏Cornea collagen cross linking‎‏ يا ‏CCL‏ به وسيله ماده ريبوفلاوين و اشعه طيف ‏A‏ اشعه ماوراء بنفش مي توان قرنيه را محکم کرده و مانع پيشرفت قوز قرنيه شد. اين عمل که نزديک به  14 سال است در ايران با موفقيت انجام مي شود به طور معجزه آسايي در 93 درصد بیماران مانع پيشرفت قوز قرنيه شده و در 60 درصد بيماران، ميزان قوز قرنيه را کاهش داده و ديد بيمار را بهتر مي کند.‏ اگر بيمار مبتلا به بیماریهای زمینه ساز قوز قرنیه مثل حساسيت یا ورم ملتحمه بهاره چشم،التهابات چشم بویژه قرنیه،بیماری آتوپی و در معرض استرسهای اکسیداتیو قرنیه و یا از لنز تماسی استفاده میکند رفع  و درمان عامل زمینه ساز مقدم بر ساير اقدامات درماني است.
نکته بسيار مهم در مبتلايان به قوز قرنيه اين است که اين بيماران بايد بدانند هدف از درمان در آنها ايجاد ديد کافي و مفيد ‏Functional vision‏ متناسب با شرايط شغلي و سن آنها و همچنين کاهش اختلالات کيفي ديد مثل وجود هاله در حاشيه اشياء، پخش نور و اعوجاج در ديد مي باشد و در بهترين شرايط هيچ وقت ديد اين بيماران‎‎‏ به خوبي يک فرد طبيعي نمي شود.‏

در موارد خفيف کراتوکونوس با عينک مي توان ديد خوب و کافي براي بيمار تامين نمود. نکته مهم و قابل توجه در مبتلايان به کراتوکونوس اين است که عينکي که نمره آن بسيار کمتر از نمره به دست آمده با رتينوسکوپي و يا اتورفراکتومتري است، ديد بيمار را اصلاح مي کند. تجويز عينک در اين بيماران مستلزم انجام ‏Refinement‏ با حوصله و دقيق اجزاي اسفروسيلندر عيب انکساري است. در واقع تصميم گيري براي اقدامات بعدي بستگي به شرايط چشم بيمار دارد..

حداقل شش ماه پس از انجام CCL در صورتیکه دید بیمار هفت دهم و بیشتر و توپوگرافی قرنیه ثابت شدن قوز قرنیه را نشان دهد با کارگذاری لنزهای داخل چشمی ICL بیمار دید بسیار خوب پیدا خواهد کرد.

در مواردي که لک مرکزي وسيع قرنيه و يا نازک شدگي شديد قرنيه در کار نباشد مي توان با کارگذاري رينگهاي داخل قرنيه ‏ديد بيمار را بهبود بخشيد.اين رينگها انواع مختلف دارند، شامل:‏
Myoring‎‏ ، ‏intacs‏ ، ‏‎ intacs SK‏، ‏Kera Ring‏ که بسته به شدت و ضعف ميزان نزديک بيني و آستيگماتيسم، اين قبيل رينگها بر اساس محاسبات عددي و کيفي انتخاب و در ضخامت قرنيه کارگذاري مي شوند.‏ همچنين نوع خاصي از ‏implant‏ داخل قرنيه که ضخامت قرنيه را در يک يا چند ناحيه افزايش داده و ميزان قوز قرنيه را کاهش مي دهد و ديد بيمار را به لحاظ کمي و کيفي بهبود مي بخشد توسط متخصصين و محققين ايرانی و در ايران ساخته شده که کمک بسيار قابل توجهی به درمان بيماران مبتلا به قوز قرنيه کرده است.

اگر قرنيه به دليل هيدروپس ناشي از قوز قرنيه دچار لک مرکزی وسیع توام با کاهش ديد شده باشد و يا نازک شدگي و برآمدگي شديد قرنيه مانع انجام عمل هاي جراحي ديگر شود، درمان آن با روشهاي مختلف پيوند تمام لايه ‏‎(PK)‎‏ و لايه اي ‏‎(LK)‎‏ قرنيه ميسر است که البته پيوند قرنيه نيز در اين بيماران ممکن است عوارض زیر را به همراه داشته باشد.. ‏
1- آستيگماتيسم بعد از عمل Post PK Astigmatism‏ و اعوجاج ديد ناشي از آن‏
2- پس زدن لايه دروني قرنيه Endothelial  Rejection  ‏ ‏
3- نارسايي تاخيري قرنيه ‎ Late non immune Endothelial Failure
4- زخم ميکروبي قرنيه به‌دليل استفاده طولاني مدت از قطره استروئيد ‏
‏5-  نقص اپي تليوم قرنيه‏
‏6- ورم محل بخيه پيوند و يا شل شدن آن
‏7- عود قوز قرنيه در حاشيه قرنيه پيوند شده که اين عارضه را میتوان با انجام عمل ‏CCL‏ قبل از پيوند به طور چشمگير کاهش داد.

برخی دیگر از خدمات دکتر بلالی متخصص چشم :

لیزیک

لازک

درمان آب مروارید

 

لیزیک

هزینه عمل لیزیک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + پانزده =